Денний табір в церкви "Основа"

  • Миргородцкий Антон

ХарківськаЦерква«Основа»зпочаткувійнивідкриласвоїдверідлялюдей,якіжилипорядзнамиіпомістилаусвоємунапівпідвальномуприміщенні,болюдибоялисязнаходитисяусебевдома.Цебулизовсімневіруючілюди.Потіммипопросиливрайоннійадміністраціїспискибагатодітних,малозабезпеченихілюдейякимза65.


Ітакцерквадосьогодніпіклуєтьсязасвійрайон,нужденнихнеменшає,алетількибільшаєбодонаспереїжджаютьлюдизіншихрайонівдебільшобстрілюють,багатолюдейпочалиходитидоцеркви.Аз25-29липняБогподарувавможливістьпровестидлядітейденний табір темабула"Цесмачно".Дітямдужесподобалосьбоїмрозповілищонетількитілеснаіжа,
ащедлянашоготілаважливадуховнаїжа.ВостаннійденьтаборудонасзавіталипрацівникиМЧСнапожежніймашині,працівникиполіціїтежнамашині,іпрацівникишвидкоїдопомогинамашині,
ікожензнихрозповівпросвоюпрофесіюіпротеякдітямтребасебеповодитивтойабоіншійситуації.
Дітямтабірдужесподобавсяібагатощеневіруючихдітейпросяться,імивирішилисБожоюдопомогоющеодинпровестинаіншутему